კონტეინერები ხისტი ზედით

ხისტი სახურავის მქონე კონტეინერების კედლები ჩვეულებრივ კეთდება გოფრირებული ფოლადისგან. იატაკი კეთდება ხისგან.

მას აქვს ორი ტიპიური განმასხვავებელი თავისებურება. ერთი მხრივ, ის აღჭურვილია მოსახსნელი ფოლადის სახურავით. ზოგიერთ ტიპში, ამ სახურავს აქვს წერტილები ორკაპა სატვირთველებისთვის, რაც აძლევთ ამ სატვირთველებს სახურავის მოხსნის საშუალებას. სახურავის წონაა დაახლ. 450 კგ გარდა ამისა, შეიძლება კარების კოჭის შემოტრიალება. 

ეს ორი სტრუქტურული თავისებურება ძალიან ამარტივებს კონტეინერის დატვირთვა- გადმოტვირთვის პროცესს.  კერძოდ, ძალიან ადვილია კონტეინერის დატვირთვა და გადმოტვირთვა ზევიდან ან კარებიდან ამწე კრანით ან ამწე ურიკით, როდესაც სახურავი ღიაა და კარების კოჭი ამოტრიალებულია

მძიმეწონიანი ტვირთის ტრანსპორტირებისას კონტეინერის სახურავი შეიძლება დარჩეს ღია და მიმაგრდეს პირდაპირ გვერდით კედელზე კონტეინერის შიგნით. ამისათვის სახურავს სჭირდება მხოლოდ დაახლ. 13 სმ (5 1/8″) სივრცე.

სამაგრი რგოლები, რომლებთანაც შეიძლება ტვირთის მიმაგრება, დაყენებულია ზედა და ქვედა გვერდით რელსებზე, კუთხის ბოძზე და გვერდითი კედლების შუაში. სამაგრ რგოლებმა გვერდით რელსებზე და კუთხის ბოძზე შეიძლება გაუძლონ დატვირთვას 2000 კგ-მდე. სამაგრ რგოლებმა გვერდითი კედლების შუაში შეიძლება გაუძლონ დატვირთვებს 500 კგ-მდე, იმ პირობით, თუ სახურავი დახურულია.

მაგარი სახურავის კონტეინერების ჩვეულებრივი ზომებია 20′ და 40′.


ზომები/წონა
აი მაგარი სახურავის კონტეინერების ზოგიერთი მნიშვნელოვანი თავისებურება. მონაცემები აღებულია ჰაპაგ ლოიდიდან, ჰამბურგი.

კონტეინერი ფოლადის ხისტი ზედით: სიგრძე 20 ‘, სიმაღლე 8 ‘ 6 “,  გოფრირებული კედლებით და ხის იატაკით

შიდა ზომები

კარი

წონა

მოცულობა

[მ3]

სიგრძე

[მმ]

სიგანე

[მმ]

სიმაღლე

(საშუალო)

[მმ]

სიმაღლე (გვერდითი)

[მმ]

მაქს. სიგანე

[მმ]

მაქს. წონა

ბრუტო

[კგ]

ტარის წონა

[კგ]

მაქს. მარგი დატვირთვა

[კგ]

5886

2342

2388

2313

2336

30480

2700

27780

32.8

5886

2342

2375

2330

2336

30480

2590

27890

32.8

 

კონტეინერი ფოლადის ხისტი ზედით: სიგრძე 40 ‘, სიმაღლე 8 ‘ 6”, გოფრირებული კედლებით და ხის იატაკით

შიდა ზომები

კარი

წონა

მოცულობა

[მ3]

სიგრძე

[მმ]

სიგანე

[მმ]

სიმაღლე(საშუალო)

[მმ]

სიმაღლე(გვერდითი)

[მმ]

მაქს.სიგანე

[მმ]

მაქს.წონა ბრუტო

[კგ]

ტარის წონა

[კგ]

მაქს. მარგი დატვირთვა

[კგ]

12020

2342

2388

2313

2336

30480

4700

25780

67.2

12020

2345

2380

2300

2334

30480

4700

25780

65.3

    

კონტეინერი ფოლადის ხისტი ზედით: სიგრძე 40 ‘, სიმაღლე 9 ‘ 6 “, გოფრირებული კედლები და ხის იატაკი

შიდა ზომები

კარი

წონა

მოცულობა

[მ3]

სიგრძე

[მმ]

სიგანე

[მმ]

სიმაღლე (საშუალო)

[მმ]

სიმაღლე (გვერდითი) [მმ]

მაქს. სიგანე

[მმ]

მაქს.წონა ბრუტო

[კგ]

ტარის წონა

[კგ]

მაქს. მარგი დატვირთვა

[კგ]

12020

2342

2693

2618

2336

30480

4900

25580

75.8

12020

2342

2693

2618

2336

32500

5200

27300

76.0

 

სახურავის და კარების ღიობების ზომები
ცალკეული ასოების მნიშვნელობა გასაგებია შემდეგი სურათებიდან:

40-ფუტიანი კონტეინერი ხისტი ზედით

სახურავის ნახვრეტები

კარის ღიობები

შემცირებული სიგანეები, როდესაც სახურავი შიგნით შეიწევა

სიგრძე

სიგანე

სიგანე

სიგანე

სიგანე

სიმაღლე

სიმაღლე

შიდა

სიგანე

(მმ)

სახურავის ღიობის სიგანე

(მმ)

კარის ღიობის სიგანე

(მმ)

B

(მმ)

C

(მმ)

F

(მმ)

G

(მმ)

H

(მმ)

I

(მმ)

K

(მმ)

5590

2208

2336

1896

2208

2276

2220

2209

2142

2206

5590

2208

2336

1896

2208

2292

2220

2209

2142

2206

5590

2208

2336

1896

2208

2280

2231

2215

2148

2212


40-ფუტიანი კონტეინერი ხისტი ზედით

სახურავის ნახვრეტები

კარის ღიობები

შემცირებული სიგანე, როდესაც სახურავი შიგნით შეიწევა

სიგრძე

სიგანე

სიგანე

სიგანე

სიგანე

სიმაღლე

სიმაღლე

შიდა

სიგანე

(მმ)

სიგანე სახურავის ღიობის

(მმ)

სიგანე კარის ღიობის (მმ)

B

(მმ)

C

(მმ)

F

(მმ)

G

(მმ)

H

(მმ)

I

(მმ)

K

(მმ)

11724

2208

2336

1896

2208

2292

2220

2209

2142

2206

11724

2208

2336

1896

2208

2276

2220

2209

2142

2206

11724

2208

2334

1882

2208

2290

2125

2205

2102

1996

40–ფუტიანი კონტეინერი ხისტი ზედით გაზრდილი ტევადობის

სახურავის ნახვრეტები

კარის ღიობები

 

სიგრძე

სიგანე

სიგანე

სიგანე

სიგანე

სიმაღლე

სიმაღლე

შიდა სიგანე

(მმ)

სიგანე სახურავის ღიობის

(მმ)

სიგანე дверного проёма

(მმ)

B

(მმ)

C

(მმ)

F

(მმ)

G

(მმ)

H

(მმ)

I

(მმ)

K

(მმ)

11724

2208

2336

1896

2208

2597

2525

2230

2163

2227

გამოყენება

მაგარი სახურავის კონტეინერები გამოიყენება ზოგადი ტვირთის ყველა ტიპისთვის (მშრალი ტვირთი) მათი ძირითადი გამოყენებებია შემდეგი:

·       მძიმეწონიანი ტვირთი

·       მაღალი ტვირთი

·       დატვირთვა ზევიდან ან კარებიდან ამწე კრანით ან ამწე ურიკით