ნაყარი ტვირთების კონტეინერები

ნაყარ (ან ნაყარი ტვირთის) კონტეინერებს აქვთ სამი დასატვირთი ლიუკი სახურავში, თითოეული დიამეტრით დაახლ. 455 მმ (1 3/4′). ლიუკებს შორის (ცენტრებს შორის) მანძილი არის 1.83 მ (6′). კარის მხარეს არის ორი დასაცლელი ხვრელი, რომლებიც ხშირად აღჭურვილია მოკლე დასაცლელი მილებით ნაყარი ტვირთის წარმართვისათვის. ალტერნატივის სახით, ორი დასაცლელი ხვრელი შეიძლება იყოს კარების ღიობში, კონტეინერების დაცლისათვის.

ასეთი კონტეინერები აგრეთვე შეიძლება იყოს გამოყენებული ზოგადი ტვირთისთვის. სამაგრი რგოლები დაყენებულია ზედა გვერდით რელსში ტვირთის დასამაგრებლად. ზოგი ნაყარი კონტეინერები აღჭურვილია ორკაპა სატვირთველების უბეებით, რომლებიც ორკაპა სატვირტველიბის მიერ მანიპულირების შესაძლებლობას იძლევა.

ზომები/წონა
აი ნაყარი კონტეინერების ზოგიერთი მნიშვნელოვანი დეტალები (წყარო: ჰაპაგ-ლოიდი, ჰამბურგი.

შიდა ზომები

კარის სიო

წონა

მოცულობა

[მ3]

სიგრძე

[მმ]

სიგანე

[მმ]

სიმაღლე

[მმ]

სიგანე

[მმ]

სიმაღლე

[მმ]

მაქს.წონა ბრუტო

[კგ]

ტარის წონა

[კგ]

მაქს. მარგი დატვირთვა

[კგ]

 

5934

2358

2340

2335

2292

24000

2450

21550

32.9

5931

2358

2326

2335

2292

24000

2370

21630

32.9

გამოყენება

ნაყარი კონტეინერები გამოიყენება კერძოდ ნაყარი ტვირთის ტრანსპორტირებისთვის, როგორიცაა მარცვალი, საკვები ნივთიერებები, სანელებლები. მაგრამ, ისინი აგრეთვე შეიძლება იყოს გამოყენებული ზოგადი ტვირთების ტრანსპორტირებისთვის