ღია სახურავიანი კონტეინერები

ღია სახურავიანი კონტეინერების კედლები ზოგადად კეთდება დეფორმირებული ფოლადისგან. იატაკი კეთდება ხისგან.

მას აქვს ორი ტიპიური განმასხვავებელი კონსტრუქციული თავისებურება. სახურავი შედგება მოსახსნელი დგარის და მოსახსნელი ბრეზენტისგან. შეიძლება კარების კოჭის ამოტრიალება. 

ეს ორი კონსტრუქციული თავისებურება ძალიან ამარტივებს კონტეინერის დატვირთვა- გადმოტვირთვის პროცესს.  კერძოდ, ძალიან ადვილია კონტეინერის დატვირთვა და გადმოტვირთვა ზევიდან ან კარებიდან ამწე კრანით ან ამწე ურიკით, როდესაც სახურავი ღიაა და კარების კოჭი ამოტრიალებულია

მაგრამ, უნდა აღინიშნოს, რომ ღია სახურავიანი კონტეინერის სახურავის დგარების დანიშნულებაა არა მხოლოდ ბრეზენტის დამაგრება, არამედ მას შეაქვს წვლილი კონტეინერის სტაბილურობაში. ამიტომ სატვირთავი ქვეშები უფრო გამოსადეგია დიდი ზომის ტვირთებისთვის.

სამაგრი რგოლები, რომლებთანაც შეიძლება ტვირთის მიმაგრება, დაყენებულია ზედა და ქვედა გვერდით რელსებზე და კუთხის ბოძზე. სამაგრ რგოლებს შეუძლია  1,000 კგ-მდე დატვირთვის გაძლება.

ჩვეულებრივ ღია სახურავიანი კონტეინერის ზომებია 20′ და 40′.

ზომები/წონა

აი ღია სახურავიანი კონტეინერების ტიპების ზოგიერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალები. მონაცემები აღებულია ჰაპაგ ლოიდიდან, ჰამბურგი.

ღია ფოლადის კონტეინერი: სიგრძე 20’ და სიმაღლე 8’6” გოფრირებული კედლებით, მოსქხსნელი ბრეზენტით და ხის იატაკის

შიდა ზომები

წონა

მოცულობა (მ3)

სიგრძე [მმ]

სიგანე [მმ]

სიმაღლე (საშუალო)

სიმაღლე (გვერდითი)

მაქს.წონა ბრუტო[კგ]

ტარის წონა[კგ]

მაქს.მარგი დატვირთვა[კგ]

5888

2345

2365

2315

30480

2250

28230

32.0

5897

2350

2377

2347

30480

2350

28130

32.5

 

ღია ფოლადის კონტეინერი: სიგრძე 40’ და სიმაღლე 8’6” გოფრირებული კედლებით, მოსქხსნელი ბრეზენტით და ხის იატაკის

შიდა ზომები

წონა

მოცულობა (მ3)

სიგრძე [მმ]

სიგანე [მმ]

სიმაღლე (საშუალო)

სიმაღლე (გვერდითი)

მაქს.წონა ბრუტო [კგ]

ტარის წონა[კგ]

მაქს.მარგი დატვირთვა[კგ]

12029

2342

2376

2326

30480

3810

26670

65.5

12022

2345

2365

2315

30480

3740

26740

65.3

12030

2350

2377

2347

30480

3850

26630

66.4

   

სახურავის და კარების სიოს ზომები

ღია კონტეინერი 20’

ნახვრეტები სახურავში

კარის სიო

სიგრძე

სიგრძე

სიგანე

სიგანე

სიგანე

სიგანე

სიგანე

სიგანე

სიმაღლე

სიმაღლე

A [მმ]

B [მმ]

C [მმ]

D [მმ]

E [მმ]

F [მმ]

G [მმ]

H [მმ]

I [მმ]

K [მმ]

5415

5360

2205

1880

2335

1880

2205

2280

2125

5439

5338

2230

1902

2338

1902

2230

2280

2231

 

ღია კონტეინერი 40’

ნახვრეტები სახურავში

კარის სიო

სიგრძე

სიგრძე

სიგანე

სიგანე

სიგანე

სიგანე

სიგანე

სიგანე

სიმაღლე

სიმაღლე

A [მმ]

B [მმ]

C [მმ]

D [მმ]

E [მმ]

F [მმ]

G [მმ]

H [მმ]

I [მმ]

K [მმ]

11544

11444

2230

1885

2336

1885

2230

2280

2146

11550

11515

2205

1880

2335

1880

2205

2280

2125

11573

11472

2210

1902

2338

1902

2210

2292

2131

 

გამოყენება
ღია სახურავიანი კონტეინერები გამოიყენება ზოგადი ტვირთის ყველა ტიპისთვის (მშრალი ტვირთი). ძირითადი გამოყენებები შემდეგია:

·       დატვირთვა და გადმოტვირთვა ზევიდან ან კარებიდან ამწე კრანით ან ამწე ურიკით

·       მაღალი ტვირთი