სატვირთო ავტომობილი

კვების პროდუქტების გადაზიდვა 2-3 ათასი კმ მანძილზე, მაგალითად რუსეთიდან საქართველოში, ყოველთვის ხორციელდება სატვირთო ავტომობილებით. ხშირად ავტოტრანსპორტს მიაქვს საქონელი პორტში, საიდანაც მას აგზავნიან შორეულ მოგზაურობაში. მსოფლიოს ტვირთზიდვების სფეროში დაახლოებით 70% მოდის საავტომობილო გადაზიდვების წილზე.

ბორტიანი სატვირთო მანქანა, ფურგონი, საწევარი, მისაბმელები და ნახებარმისაბმელები – აი სატვირთო ავტომობილის სახეობები. მისი უპირატესობებია – ხელმისაწვდომი ფასი, გადაზიდვის სიჩქარე და მიწოდება პირდაპირ კართან, ტვირთების შეკრება, ფორს-მაჟორის დროს მარშრუტის შეცვლის შესაძლებლობა და სხვ.

ტვირთზიდვების ეს სახეობა ხშირად იძლევა დროის შემცირების და ფულის ეკონომიის საშუალებას. გამოცდილ ფორვარდერს შეუძლია სატვირთო ავტომობილის გამოსადეგი სახეობის და ოპტიმალური გზის შერჩევა და ტვირთის “დაზღვევა” გაუთვალისწინებელი გარემოებების შემთხვევაში.

ჩვენი მენეჯერები მოხარული იქნებიან დაგეხმარონ ამ საკითხში!

 

 

 

1.     ფოლადის უბორტო ბაქანი
ზომები 45’, 48’ და 53’ x 102”
ზამბარიანი და პნევმატიკური საკიდარები
სრიალა და ფიქსირებული თანაბარი და ტანდემური ღერძი
სრიალა ჯალამბარები და ბრტყელი S-ფორმის მოსაჭიდი
დისკური თვლები
მოსახსნელი ძარას ტიხარი
36” ტაბიკის პოზიცია
2.     ადგილობრივი გადაზიდვის ავტოსატრანსპორტო მშრალი ფურგონები:
ზომები 48’ & 53’ x 102” x 13’ 6”
საბრუნი და გორგოლაჭიანი უკანა კარები
ზამბარიანი საკიდარები
ალუმინის სახურავები
ფოლადის ზესადები
დისკური და მანებიანი თვლები
36” ტაბიკის პოზიცია
3.     ფურგონები დაშვებული ჩარჩოთი
ზომები 53’ x 102” x 13’6”
საავტომობილო და ელექტრონული სპეციფიკაციები
პნევმატიკური საკიდარები
საბრუნი უკანა კარები, ალუმინის სახურავები
ლოგისტიკური და სტანდარტული ბოძები
მაგარი მერქნის და ფოლადის ზესადებები
დისკური თვლები
36” ტაბიკის პოზიცია
4.     მშრალი სატვირთო ფურგონები დგარით და ფურცლებით:
ზომები 28’, 45’, 48’, 53’ და 57’ x 102” x 13’6”
სრიალა ზამბარიანი და პნევმატიკური საკიდარები
საბრუნი და გორგოლაჭიანი უკანა კარები
ალუმინის და გამჭვირვალე ბოჭკოვანი მინის სახურავები
ლოგისტიკური და სტანდარტული ბოძები
მაგარი მერქნის და ფოლადის ზესადებები
დისკური თვლები
36” ტაბიკის პოზიცია
5.    კომპოზიტური პანელის მშრალი სატვირთო ფურგონები
ზომები 53’ x 102” x 13’6”
პნევმატიკური საკიდარები
საბრუნი უკანა კარები
ალუმინის სახურავები, ლოგისტიკური ბოძები
მუშაობის მძიმე რეჟიმის ფოლადის ზესადები
დისკური თვლები
36” ტაბიკის პოზიცია
6.     საფეხურიანი უბორტო ბაქნები:
ზომები 48’ x 102”
პნევმატიკური საკიდარები
ფიქსირებული თანაბარი ღერძები
სრიალა ჯალამბარები და ბრტყელი S-ფორმის მოსაჭიდი
ფოლადის და კომპოზიტის კონსტრუქციები
დისკური თვლები
მოსახსნელი ძარას ტიხარი
24” ტაბიკის პოზიცია
7.     კომპოზიტის უბორტო ბაქანი
ზომები 48’ x 102”
ფოლადის მთავარი კოჭები, ალუმინის იატაკები და გვერდის რელსები
ალუმინის ან ფოლადის განივი ელემენტები
ალუმინის ან ფოლადის დისკური თვლები
მოსახსნელი ალუმინის ძარას ტიხარი
პნევმატიკური საკიდარები
სრიალა და ფიქსირებული თანაბარი და ტანდემური ღერძი
სრიალა ჯალამბარები და ბრტყელი S-ფორმის მოსაჭიდი
36” ტაბიკის პოზიცია
8.     გასაშლელი უბორტო ბაქნები
ზომები 48’- 80’ x 102”
სრიალა ზამბარიანი საკიდარები
სრიალა ჯალამბარები და ბრტყელი  S-ფორმის მოსაჭიდი
დისკური თვლები
მოსახსნელი ძარას ტიხარი
30” ტაბიკის პოზიცია
9.     ორსაფეხურიანი უბორტო ბაქანი
ზომები 48’ x 102”
ტევადობა 30 ტონა
მექანიკური მოსახსნელი მოღუნული საჭერი
პნევმატიკური საკიდარი
29″ ბაქანის თავისუფალი სიგრძე
20″ ბაქანის სიმაღლე დეტალებში
30” ტაბიკის პოზიცია
10. ორსაფეხურიანი გასაშლელი ბაქანი
ზომები 48’- 69’ x 102”
ტევადობა 35 ტონა
პნევმატიკური საკიდარი
წინა და უკანა ბაქნები
20″ ძირითადი ბაქანი: 29′ შეწეული 50′ გაშლილი
16” ტაბიკის პოზიცია
11. დაბალჩარჩოიანი უბორტო ბაქანი
ზომები 50’ x 102”
ტევადობა 50 ტონა, პნევმატიკური საკიდარი
ჰიდრავლიკური მოსახსნელი მოღუნული საჭერი
წინა მისადგომი აპარელი
სამი ფიქსირებული ღერძი
კრონშტეინები და სამაგრი რგოლები
თვლის ხუფი
12. 45-ფუტიანი უბორტო ბაქანი  MOFFETT სატვირთველით:
M5500
საშენმასალების მოდელი
ტევადობა 5500 გირვანქა
12′ დგარი
დიზელის ძრავა 50 ც.ძ.
13. ფურგონი ასაწევი კარებით
ზომები 28’, 45’, 48’, 53’ x 102” x 13’6”
ასაწევი კარები Maxon Rail და Tuck-a-way ტიპის
სრიალა ზამბარიანი და პნევმატიკური საკიდარები
გორგოლაჭიანი უკანა კარები
ალუმინის და გამჭვირვალე ბოჭკოვანი მინის სახურავები
ლოგისტიკური და სტანდარტული ბოძები
მაგარი მერქნის და ფოლადის ზესადებები
დისკური თვლები
36” ტაბიკის პოზიცია
14. მშრალი ტვირთების შესანახი ფურგონები
ზომები 40’ და 45’ x 96”
ზომები 48’ და 53’ x 102”
საბრუნი და გორგოლაჭიანი უკანა კარები
ალუმინის სახურავები