სრული კონტეინერით ტრანსპორტირება

საზღვაო ტრანსპორტირება ერთ-ერთი ფართოდ გამოყენებული მეთოდია, მისი ეკონომიურობის გამო.

ჩვენ ყურადღებით ვგეგმავთ საზღვაო სატრანსპორტო გადაზიდვის სრულ ციკლს, დატვირთვის ადგილიდან საბოლოო დანიშნულების პუნქტამდე ჩვენი ფართო ქსელის მეშვეობით.

მრავალწლიანი გამოცდილება გვეხმარება შევასრულოთ მომხმარებელთა მოთხოვნები, ჩვენს კომპანიას გააჩნია  საკუთარი წარმომადგენლობითი ოფისები საქართველოს ძირითად საზღვაო პორტებში ფოთსა და ბათუმში.

მომხმარებლებს უზრუნველჰოფთ კონკურენტუნარიანი ტარიფებითა და თავისუფალი ადგილით.

ტვირთის ტრანსპორტირება ყველა სახის კონტეინერის მეშვეობით:

 • 20’ და 40’ ფუტიან კონტეინერები
 • ღია კონტეინერი
 • სამაცივრე კონტეინერი
 • ბაქანი

ტრანსპორტირების მომსახურება მოიცავს:

 • სატერმინალო/საპორტო მომსახურების უზრუნველყოფა
 • კონტეინერის ძარის დაზღვევა
 • კონტეინერის დაცლა – გადატვირთვა
 • ტვირთის დაბმა – დამაგრება
 • კარიდან / კარამდე მიტანის სერვისი დატვირთვის პორტიდან დანიშნულების საბოლოო ადგილამდე
 • საბაჟო-საბროკერო მომსახურება
 • ტვირთის დასაწყობება
 • შიდა გადაზიდვა კავკასიის ტერიტორიაზე
 • მულტიმოდალური მომსახურება
 • სატრანზიტო გადაზიდვა