მაღალი ტევადობის კონტეინერები

მაღალი ტევადობის კონტეინერები კონსტრუქციით სტანდარტული კონტეინერების მსგავსია, მაგრამ უფრო მაღალია. სტანდარტული კონტეინერებისგან განსხვავებით, რომელთა მაქსიმალური სიმაღლეა 2591 მმ (8’6″ ), მაღალი ტევადობის კონტეინერების სიმაღლეა 2896 მმ ( 9’6″). მაღალი ტევადობის კონტეინერები უმეტესად სიგრძით არიან 40′, მაგრამ ხანდახან კეთდება 45′ სიგრძის კონტეინერები.

რიგი სამაგრი რგოლი, რომლებსაც შეუძლია ზიდონ დატვირთვა 1000 კგ, დამაგრებულია წინა ზევითა რელსზე და ძირის განივ ელემენტზე და კუთხის ბოძებზე.

მრავალ 40′ კონტეინერს აქვს ღრმული წინა ტორსის იატაკში, რომელიც ემსახურება კონტეინერების ცენტრირებას ე.წ. S-ფორმის შასიზე. ეს ღრმულები აძლევს კონტეინერების უფრო დაბლა დადების შესაძლებლობას და შესაბამისად ისინი შეიძლება იყოს უფრო მაღალი კონსტრუქციის.

ზომები/წონა
აი მაღალი ტევადობის კონტეინერბის ტიპების რამდენიმე მნიშვნელოვანი დეტალი. მონაცემები აღებულია ჰაპაგ ლოიდიდან, ჰამბურგი.

მაღალი ტევადობის ფოლადის კონტეინერი: სიგრძე 40’, სიმაღლე 8 ‘6”, გოფრირებული კედლები და ხის იატაკი

მაღალი ტევადობის ფოლადის კონტეინერი: სიგრძე 40’, სიმაღლე 8 ‘6”, გოფრირებული კედლები და ხის იატაკი

შიდა ზომები

კარის სიო

წონა

მოცულობა

[მ3]

სიგრძე

[მმ]

სიგანე

[მმ]

სიმაღლე

[მმ]

სიგანე

[მმ]

სიმაღლე

[მმ]

მაქს.წონა ბრუტო

[კგ]

ტარის წონა

[კგ]

მაქს. მარგი დატვირთვა

[კგ]

12024

2350

2697

2340

2597

30480

4020

26460

76.3