სატვირთავი ქვეშები

სატვირთავი ქვეშები შედგება იატაკის კონსტრუქციისგან მაღალი ტვირთამწეობით, რომელიც შედგება ფოლადის ჩარჩოსგან და რბილი ხის იატაკისგან და ორი ტორსის კედლისგან, რომლებიც შეიძლება იყოს ფიქსირებული ან დასაკეცი. ტორსის კედლები საკმაოდ სტაბილურებია, რომ მათზე მიმაგრდეს ტვირთის სამაგრი საშუალებები, და რომ რამდენიმე სატვირთავი ქვეში ერთი მეორეზე დაიწყოს. სატვირთავი ქვეშები ხელმისაწვდომია ორი ზომის 20′ და 40′.

სამაგრი რგოლები, რომლებთანაც შეიძლება ტვირთის მიმაგრება, დაყენებულია ზედა და ქვედა გვერდით რელსებზე, კუთხის ბოძზე და გვერდითი კედლების შუაში. სამაგრ რგოლებს შეუძლია  2000 კგ-მდე დატვირთვის გაძლება 20′ სატვირთავი ქვეშების შემთხვევაში ან 4000 კგ-მდე 40′ სატვირთავი ქვეშების შემთხვევაში.

20′ სატვირთავი ქვეშების ზოგიერთ ტიპს აქვს ორკაპა სატვირთველების უბეები. 

40′ სატვირთავ ქვეშებს აქვს S-ფორმის ტუნელები ყოველ ტორსზე. გარდა ამისა, ისინი ზოგჯერ არიან აღჭურვილი სამაგრი ჯალამბარით 2 მეტრული ტონის სამაგრი ლენტით.

გარკვეული ტვირთების ტრანსპორტირებისთვის სატვირთავი ქვეშები შეიძლება იყოს აღჭურვილი დგარით.

ზომები/წონა

აი სატვირთავი ქვეშების ზოგიერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალები. მონაცემები აღებულია ჰაპაგ ლოიდიდან, ჰამბურგი.

სატვირთავი ქვეში: ფოლადის ჩარჩო ფიქსირებული ტორსის კედლებით და ხის იატაკით, სიგრძე 20 ‘ და სიმაღლე 8 ‘ 6 “

შიდა ზომები

წონა

სიგრძე

იატაკის

[მმ]

სიგრძე კუთხის ბოძებს შორის

[მმ]

სიგანე იატაკის

[მმ]

 

 

სიგანე დგარებს შორის

[მმ]

სიმაღლე

[მმ]

სიმაღლე იატაკის

[მმ]

მაქს.წონა

ბრუტო [კგ]

ტარის წონა

[კგ]

მაქს. მარგი დატვირთვა

[კგ]

5980

5698

2230

2245

2255

336

24000

2500

21500

5962

5672

2242

2242

2261

330

30000

2200

27800

 

სატვირთავი ქვეში: ფოლადის ჩარჩო დასაკეცი ტორსის კედლებით და ხის იატაკით, სიგრძე 20‘ და სიმაღლე 8 ‘ 6”

შიდა ზომები

წონა

სიგრძე

იატაკის

[მმ]

სიგრძე კუთხის ბოძებს შორის

[მმ]

სიგანე იატაკის

[მმ]

 

 

სიგანე დგარებს შორის [მმ]

სიმაღლე

[მმ]

სიმაღლე იატაკის

[მმ]

მაქს.წონა

ბრუტო

[კგ]

ტარის წონა

[კგ]

მაქს. მარგი დატვირთვა

[კგ]

5950

5675

2428

2213

2270

316

33000

2600

30150

 

სატვირთავი ქვეში/ბაქანი: ფოლადის ჩარჩო ადვილად საკეცი ტორსის კედლებით და ხის იატაკით, სიგრძე 20 ‘ და სიმაღლე 8 ‘ 6”

შიდა ზომები

წონა

სიგრძე

იატაკის

[მმ]

სიგრძე კუთხის ბოძებს შორის

[მმ]

სიგანე იატაკის

[მმ]

 

 

სიგანე დგარებს შორის [მმ]

სიმაღლე

[მმ]

სიმაღლე იატაკის

[მმ]

მაქს. წონა

[კგ]

ტარის წონა

[კგ]

მაქს. მარგი დატვირთვა

[კგ]

6038

5638

2208

2438

2235

370

30480

2520

27960

6038

5612

2210

2438

2213

370

34000

2740

31260

 

სატვირთავი ქვეში: ფოლადის ჩარჩო ფიქსირებული ტორსის კედლებით და ხის იატაკით, სიგრძე 40 ‘ და სიმაღლე 8 ‘ 6” 

შიდა ზომები

წონა

სიგრძე

იატაკის

[მმ]

სიგრძე კუთხის ბოძებს შორის

[მმ]

სიგანე იატაკის

[მმ]

 

სიგანე დგარებს შორის [მმ]

სიმაღლე

[მმ]

სიმაღლე იატაკის

[მმ]

მაქს.

წონა ბრუტო

[კგ]

ტარის წონა

[კგ]

მაქს. მარგი დატვირთვა

[კგ]

12010

11832

2228

2228

1981

610

45000

4200

40800

12086

11826

2224

2224

1981

610

45000

4200

40800

12010

11826

2244

2204

1981

610

45000

4200

40800

 

სატვირთავი ქვეში მაღალი ტევადფობის: ფოლადის ჩარჩო ადვილად საკეცი ტორსის კედლებით, სიგრძე 40 ‘ და სიმაღლე 8 ‘ 6”; შეიძლება გადაკეთდეს ბაქნად

შიდა ზომები

წონა

სიგრძე

იატაკის

[მმ]

სიგრძე კუთხის ბოძებს შორის

[მმ]

სიგანე იატაკის

[მმ]

 

სიგანე დგარებს შორის

[მმ]

სიმაღლე

[მმ]

სიმაღლე იატაკის

[მმ]

მაქს.

წონა ბრუტო

[კგ]

ტარის წონა

[კგ]

მაქს. მარგი დატვირთვა

[კგ]

12060

11660

2365

2200

2245

648

45000

5700

39300

12060

11660

2365

2200

2245

648

45000

5950

39300


მაქსიმალური დატვირთვა შეიძლება იყოს გამოყენებული, თუ ტვირთი თანაბრადაა განაწილებული იატაკის კონსტრუქციაზე. მაგრამ, თუ ტვირთის წონა მიდებულია იატაკის მხოლოდ პატარა ნაწილზე, ის უნდა განაწილდეს და სატვირთავი ქვეშების მწარმოებელს უნდა ჰკითხოთ რჩევა უსაფრთხოების საკითხებზე.

გამოყენება

სატვირთავი ქვეშები ძირითადად გამოიყენება მძიმეწონიანი და დიდი სიმაღლის ან დიდი სიგანის ტვირთების ტრანსპორტირებისთვის.